E-Book: Iedereen de baas

Vertrouwen en in control zijn

De 1m50 economie vraagt om andere manieren van organiseren. Kantoren worden anders ingericht en op afstand werken blijft voorlopig nodig. Misschien wordt het zelfs het nieuwe ‘normaal’. Op afstand werken kan ontzettend veel voordelen met zich mee brengen. Maar dan is het wel essentieel dat het werk gewoon gedaan blijft worden, mogelijk zelfs beter. Als je je organisatie vanuit een compleet andere mindset gaat inrichten, zal je zien dat het wel of niet op afstand werken, uiteindelijk helemaal geen relevante vraag meer is om succesvol te organiseren. Daarnaast is veel traditionele, impliciete controle die de kantoortuin biedt, weggevallen: van kijken wanneer iemand op kantoor is tot hoelang iemand lunchpauze houdt. Er wordt een groot aanspraak gedaan op het onderling vertrouwen. Wat kun je doen om dit vertrouwen te versterken?

Zeggen dat je vertrouwen geeft is één, maar hoe handel je daar vervolgens ook naar? En hoe blijf je in control zonder te controleren? In dit artikel gaan we een stapje dieper in op deze twee, onlosmakelijk met elkaar verbonden, thema’s.

Ga van impliciet naar expliciet vertrouwen

De corona situatie laat zien dat je veel mensen in werkend Nederland kunt vertrouwen: er wordt gewoon doorgewerkt, ondanks de mogelijk lastige situatie en afleiding in verband met kinderen die thuis zijn en hulp nodig hebben met schoolwerk of zorgen om zieke familieleden. Met het verplichte thuiswerken, heb je als leidinggevende impliciet (al dan niet geforceerd) vertrouwen gegeven aan het team. Maar impliciet vertrouwen geven is niet genoeg. Want heel simpel gezegd: met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Dan helpt het dus ook om expliciet met elkaar af te spreken wat je van elkaar verwacht.

Meedenken en meebeslissen

Mensen vertrouwen betekent ook niet automatisch dat ieders beslissingen automatisch in lijn liggen met wat het beste is voor het bedrijf. Veel ondernemers maken zich momenteel zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. Tegelijkertijd doen veel medewerkers hun best doen om de lopende zaken draaiende te houden, nieuwe methoden te ontwikkelen en nieuwe klanten aan te trekken. Maar vaak weten zij niet of al deze tijd en energie voldoende en het juiste is om financiële onheil af te wenden, of dat de bestaande aanpak nog in lijn is met de gekozen strategie. De huidige werksituatie kan verbondenheid brengen: we worden allemaal geconfronteerd met de zorgen en uitdagingen die het met zich meebrengt. Tegelijkertijd kan het werken op afstand ertoe leiden dat mensen de rode draad uit het oog verliezen.

Neem medewerkers mee in de uitdagingen van het bedrijf. Wat speelt er binnen de organisatie en waar liggen kansen, bedreigingen of mogelijkheden? Deel de kortetermijndoelen en voortgang; maak ze transparant en inzichtelijk. Laat je medewerkers meedenken en meebeslissen om uit deze moeilijke situatie te komen. Niks werkt zo verbindend als een goede crisis. En belangrijker; als bedrijf heb je niet één of twee mensen die nadenken en actief bezig zijn met de toekomst van het bedrijf, maar je doet het echt met elkaar.

Laat vertrouwen zien

De huidige situatie vraagt al om het hebben van vertrouwen. Het tonen ervan is nog belangrijker: uitstralen dat je vertrouwen hebt in collega’s. Niks is zo ondermijnend aan een werkrelatie als de ander niet het gevoel van vertrouwen en gelijkwaardigheid voelt. Kortom: je moet het zelf ook echt geloven.
Een aantal praktische tips om vertrouwen zichtbaar te maken:

  • Walk the talk: Vertrouwen ontstaat vaak op basis van gevoel, nog los van wat iemand zegt. Een bekende uitspraak is dan ook ‘walk the talk’. Handelen vanuit vertrouwen is daarom cruciaal. Ga dus niet ongevraagd het werk van anderen controleren en beoordeel mensen op de kwaliteiten die ze hebben.
  • Toon je kwetsbaarheid en vraag mensen om feedback te geven op je ontwikkelpunten. Ben ook open en eerlijk als je het bijvoorbeeld in deze situatie moeilijk vindt en wat dat van jou als leidinggevende vraagt.
  • Creëer psychologische veiligheid. Een cultuur gebaseerd op vertrouwen kenmerkt zich doordat mensen zich durven uit te spreken. Dit doe je door openlijk feedback te vragen op ideeën en besluiten en vooral niet besluiten erdoor te drukken.

Stuur niet alleen op vertrouwen, maar ook op verwachtingen

We zien dat alleen vertrouwen geven aan medewerkers uiteindelijk tot alleen maar verliezers lijdt. Een gekke uitspraak wellicht, want intuïtief denken we dat we er met vertrouwen al zo goed als zeker zijn. Maar organiseren vanuit vertrouwen vraagt om heldere afspraken en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen. Zo wordt vaagheid weggenomen en voorkom je ook dat managers bij tegenvallende resultaten of op spannende momenten plotseling de teugels weer aantrekken.

Deze afspraken gaan over de volgende vragen: Welke resultaten wil je met elkaar behalen? Welke kwaliteit verwacht je? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden om rekening mee te houden? Let wel; dit zijn zoveel mogelijk afspraken gericht op output, tastbare resultaten. Afspraken over wanneer je werkt en hoelang je werkt zijn, naast niet te controleren, ook meteen impliciete uitingen van wantrouwen.

Zorg ervoor dat je alles transparant houdt en zorg er vooral voor dat je alles zo simpel mogelijk maakt. Waar mogen mensen zelf beslissingen over nemen en waar zijn managers of leidinggevenden benodigd? Let op: hou dit echt zo simpel mogelijk, want alleen op die manier ontstaat ook echt vertrouwen.

Twijfel je over de te nemen stappen richting teams, voelt het geven van verantwoordelijkheid en vertrouwen te groot? Start dan eens met één team of één project. Maar dit expliciet uitspreken, en daar vervolgens ook naar handelen, is wel essentieel.

Dit blog is geschreven door:

Daphne van Beek

Daphne van Beek

Branding | Marketing | Country Partners

Daphne leidt de uitbreiding van het wereldwijde Semco Style netwerk naar de uithoeken van de wereld. Met haar rijke achtergrond in marketing zorgt ze voor verbinding en passende onboarding trajecten. Klik hier voor meer blogs van Daphne.

Op zoek naar meer inspiratie?

Het is onze missie om mensgerichte organisaties te bouwen. We doen dit onder andere door het aanbieden van gratis content. Bekijk hier de rest van onze blog artikelen en laat je inspireren.