E-Book: Iedereen de baas

Privacy Statement

In dit privacybeleid leggen we uit hoe we je persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en bescherming. Dit privacybeleid geldt voor alle persoonlijke informatie die we verwerken je onze website bezoekt, een training bij ons boekt, gebruik maakt van onze online tools of op een andere manier met ons in contact treedt.

Wie zijn wij?

Wij zijn Semco Style Institute, gevestigd aan de Reykjavikstraat 2 3543 KB Utrecht. Semco Style Institute (hierna aangeduid met SSI) beheert onder meer de websites semcostyle.com, leadwise.co en semco.style.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken we ze?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens als je IP-adres of je antwoorden op onze organisatiescan. SSI verzamelt de volgende gegevens, afhankelijk van je interactie met ons:

Gegevens voor het verwerken van je aanmelding
Boek je een training bij ons of meld je aan voor een evenement, dan vragen we je onder meer om je (zakelijke) contactgegevens en factuurgegevens. We vragen soms naar je functie en de afdeling waar je werkt om de inhoud van de training te kunnen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de situatie van de deelnemers

Gegevens om onze diensten te kunnen leveren
Wanneer je werkgever een incompany training bij SSI afneemt of een consultancy opdracht verstrekt, verzamelen we namen en zakelijke contactgegevens van de deelnemers aan de training, of de teamleden die bij de consultancy opdracht betrokken zijn. We verzamelen deze informatie om je te kunnen informeren over de voortgang en om je ‘huiswerk’ of documentatie te kunnen sturen. Soms gebruiken we de informatie om je uit te nodigen om deel te nemen aan onze organisatiescan (zie hieronder).

Gegevens in je account
Wanneer je een account aanmaakt op semcostyle.org of semco.style, slaan we je naam, bedrijfsnaam en emailadres , en de social media accounts (als je die opgeeft). We bewaren deze gegevens zo lang als het account bestaat, of totdat er drie jaar lang niet mee is ingelogd. Wil je dat een account eerder verwijderd wordt, dan kan dat door een email te sturen aan hallo@semcostyle.nl.

Profielinformatie van gecertificeerde consultants
Heb je een masterprogramma bij ons gevolgd, dan bewaren we je naam, contactgegevens, certificeringsdatum en informatie over je kennis en ervaring. Als je ons daar toestemming voor geeft, gebruiken we deze informatie om je in contact te brengen met klanten die op zoek zijn naar gecertificeerde Semco Style consultants met een bepaalde achtergrond.

Gegevens uit de Semco Style Organisatiescan en de Quickscan
Wanneer je de vragen beantwoordt in de Organisatiescan of de Quickscan, gebruiken we je antwoorden om je een gepersonaliseerde rapportage te sturen. De algemene vragen over bijvoorbeeld bedrijfstak of bedrijfsgrootte gebruiken we voor statistische analyse. De gegevens van de Quickscan worden na 3 maanden geanonimiseerd – dat wil zeggen dat we je naam en contactgegevens verwijderen en alleen de antwoorden behouden voor statistische analyses. Heb je deelgenomen aan de Organisatiescan, dan worden je gegevens bewaard zo lang als met je werkgever is afgesproken. Hierdoor is het mogelijk om te meten in welke mate je antwoorden in de loop der tijd veranderen. Na de afgesproken bewaartermijn worden de gegevens geanonimiseerd; de overgebleven gegevens gebruiken we voor statistische analyses.

Gegevens uit surveys
Deelnemers aan trainingen en evenementen vragen we na afloop soms om hun mening over het geleverde. Deze informatie gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren. We bewaren je antwoorden gedurende 1 jaar; daarna worden de gegevens geanonimiseerd zodat we ze kunnen blijven gebruiken voor kwaliteitsmonitoring. Soms plaatsen we antwoorden uit deze surveys op onze website; dit doen we uitsluitend als je ons daar expliciet toestemming voor geeft.

Gegevens die je zelf met ons deelt
Wanneer je een contactformulier op de website invult, bijvoorbeeld om een vraag te stellen, bewaren we deze informatie om je verzoek te kunnen afhandelen. Ook commentaren die je achter laat op onze website bewaren we zodat andere webbezoekers ze kunnen lezen. We bewaren deze gegevens tot je ons verzoekt om ze te verwijderen.

Met wie worden je gegevens gedeeld?

Wij delen je gegevens uitsluitend met partijen die ons helpen om onze diensten te leveren. Dat zijn in de eerste plaats trainers die we inhuren, maar ook andere externe dienstverleners zoals financiële dienstverleners (voor het verwerken van onze administratie en het sturen van facturen), webbouwers, en mensen die ons helpen met de marketing. Met al deze partijen sluiten we verwerkersovereenkomsten, en we stellen delen alleen die informatie met deze partijen die zij nodig hebben om hun werk te doen.

Bekijken, aanpassen en verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Dat doe je door een mailtje te sturen naar hallo@semcostyle.nl. Dat kun je ook doen als je wilt dat wij je gegevens corrigeren omdat ze onjuist of verouderd zijn. Bovendien heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SSI. Wil je geen email meer van ons ontvangen, dan kun je dat kenbaar maken door op de ‘afmelden’ link te klikken in de mailings die je van ons ontvangt. Voor al je andere vragen over jouw persoonsgegevens stuur je een mail naar privacy@semcostyle.org.

Bescherming en opslag van je persoonsgegevens

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@semcostyle.org.
Jouw gegevens worden binnen de EU opgeslagen, of op de systemen van Amerikaanse partijen die wij gebruiken voor gegevensverwerking, te weten: Google Drive, Salesforce, Mailchimp, Drip, Zapier en Surveymonkey.

Gegevens van kinderen

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van semcostyle.org door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is mogelijk dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen ingrijpend van aard zijn, zullen we ze op een duidelijke en opvallende manier communiceren.

Laatste versie: 20 april 2020