E-Book: Iedereen de baas

Wij geloven in ‘practice what you preach’ en willen daarmee impact creëren, continu onze prestaties verbeteren en onszelf omringen met gelukkige, betrokken collega’s. Als een hybride team en organisatie hechten we veel waarde aan een effectieve samenwerking tussen al onze partners, teamleden en externe relaties. Dat vergt afstemming, vertrouwen en helderheid.  

In onze Culture Code beschrijven we onze manier van werken, zoals deze in de loop van bijna 50 jaar Semco Style is ontwikkeld. Het blijft continu in ontwikkeling en tot op heden experimenteren we met onze eigen kaderstelling – ons speelveld. Voor ons zijn deze kaders essentieel om autonoom te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor onze individuele en teamverantwoordelijkheden.  

We zien de paradox tussen vrijheid, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en uitgebreide richtlijnen. Maar uit ervaring weten we ook dat je pas verantwoordelijkheid kunt nemen als het ‘speelveld’ duidelijk is. 

Met de Semco Style Culture Code maken we een statement over hoe we samenwerken, wat we willen bereiken en hoe we de grootste impact kunnen hebben met ons werk. Het ultieme doel? Een inspirerend hoofdstuk toevoegen aan de toekomst van werk! 

SEMCO STYLE FILOSOFIE 

Kun je op kantoor dezelfde persoon zijn als erbuiten? Om echt impact te maken als organisatie moeten mensen hun talenten kunnen ontwikkelen in een omgeving die hun persoonlijke groei ondersteunt. In zo’n omgeving geloven wij dat gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige resultaten. 

Om deze manier van werken te dragen, verwijzen we in onze filosofie naar onze drie gemeenschappelijke waarden: 

DEMOCRATIE

Betrokkenheid van iedereen, bevlogenheid onder diegenen die beïnvloed worden 

GEZOND VERSTAND

Duidelijke en eenvoudige regels die natuurlijk en effectief aanvoelen 

WELBEGREPEN EIGENBELANG

Persoonlijke interesse kunnen stimuleren terwijl organisatiedoelen worden nagestreefd

Met deze drie waarden als de kern van onze cultuur, geloven we, zoals Ricardo ooit zei…

Het belang van onze Cultuur 

Wat is het effect van zo’n Culture Code? En waar zien we de waarde ervan?  
We zien dit document als de belangrijkste vertaling van hoe we werken. Het ondersteunt nieuwe collega’s, fungeert als inspiratiebron voor andere organisaties en vormt de basis voor onze dagelijkse activiteiten bij het vormgeven van de organisatie van morgen. 

Laten we eens kijken wat onze collega’s, en co-auteurs, zeggen over de Semco Style Culture Code!
Farouk el Kodady
CEO van Semco Style Institute

Een krachtige Culture Code is de rode draad van een organisatie en zorgt voor een platform waarin iedereen een stem krijgt. Het zet de toon met duidelijke verwachtingen over hoe interne interactie een cruciale rol kan spelen bij het creëren van een op vertrouwen gebaseerde werkomgeving. 

Daphne Van Beek
Hoofd Marketing en Commercie

Cultuur eet strategie rauw. Een krachtige en ondersteunende cultuur creëert een solide basis voor organisatiegroei. Dat is de kern van onze filosofie en hoe we bedrijven wereldwijd helpen hun weg te vinden naar duurzaam succes en groei.

Dus, hoe realiseren we wat we zelf prediken? Deze Culture Code vertegenwoordigt de manier waarop we werken binnen Semco Style Institute. Het is bedoeld om ons handvatten te geven om te floreren in een wereldwijde, hybride werkomgeving die volledig gebaseerd is op vertrouwen. 

Eveline Hadewegg Scheffer
Onze Nederlandse consultant

Neem een kijke binnen onze organisatie! De Culture Code is een statement over hoe we samenwerken, wat we willen bereiken en hoe we de grootste impact kunnen hebben op resultaten en werkgeluk. Het bevat de ervaringen en lessen van zowel van Ricardo Semler in de jaren 80 als onze eigen ervaringen in de afgelopen jaren. Leren is een continu gegeven, daarom is ditwork in progressen zullen het zodoende regelmatig updaten