E-Book: Iedereen de baas

Stilvallen of doorgaan?

Wie verwacht had dat organisaties zouden stilvallen bij het uitbreken van de corona crisis, kwam bedrogen uit. Zelden werd er sneller geïnnoveerd en geschakeld: van drive-in boeren, restaurants die zich voorbereiden op anderhalve meter diensten, tot kappers die online knippen en sets met professionele spullen verkopen. Blijkbaar klopt de oude bedrijfskundige wijsheid dat een brandend platform de beste inspirator is van verandering en vernieuwing.

Tegelijkertijd kan niemand de ogen sluiten voor de uitdagingen waar we voor staan. De vraag is hoe de toekomst van veel organisaties eruitziet nu er langdurige verstoringen zijn in de manier van werken, terwijl niemand weet waar we precies naar toe werken, en, of en wanneer er weer sprake is van een ‘normale’ situatie. Hoe zorg je ervoor dat je als medewerker, team en organisatie blijft bewegen en verbeteren? Hoe kun je inspelen op de veranderingen zonder te vervallen in alleen toekomst denken en het uit het oog verliezen van het hier en nu?

Ritme en ruimte

Zoals met veel dingen: liever vaak kort een onderwerp beetpakken dan alleen maar soms uitgebreid. Zorg voor ritme en ruimte door:

  • bij elke teamvergadering een kwartier te nemen om door de verbeter/vernieuw ideeën en de status ervan te lopen
  • wekelijks, maandelijks en driemaandelijks meetings te plannen waarin je nieuwe ideeën vormgeeft, kijkt of je op het juiste spoor zit, de grote lijn bijstuurt.

Discipline

Ideeën zijn niet het probleem. Uitvoeren is moeilijker. Zorg voor twee processen en hou je aan wat je met jezelf en je team hierin afspreekt:

  1. Een manier om de juiste ideeën te kiezen. Wat is belangrijk en hoe wil je dat het hele pallet eruitziet? Denk bijvoorbeeld aan een mix van laaghangend fruit en ingrijpendere, ver-weg vernieuwing. Ook het vastleggen van ruimte (tijd) en budget is in deze stap van belang.
  2. Een proces om realisatie te waarborgen. Daarbij hoort vooral veel testen en proberen, in iedere stap. Leg je concepten voor aan familie en vrienden, je proefballonnetjes aan je trouwe klanten, je eerste nieuwe product daadwerkelijk verkopen en daar weer feedback op vragen.

Huis op orde

Vernieuwing kan ook schuilen in het op orde brengen van al die dingen waar je normaal gesproken niet aan toe komt. Zoals je thuis de keukenkastjes opruimt en een grote schoonmaak houdt, zo kan er nu tijd zijn eindelijk tot een goed doorzoekbaar archief op je website te komen, of om je brochure en ander salesmateriaal naar een volgend niveau te tillen.

Ondernemerschap aantrekken

Juist in deze tijd hebben veel getalenteerde mensen meer tijd. Denk aan de kring van freelancers of andere professionals met wie je werkt of zou willen werken. Wellicht kunnen jullie gezamenlijk werken aan nieuwe producten of diensten en de toekomstige baten met elkaar verdelen. Door nu een verdeelsleutel af te spreken (bv. op basis van geïnvesteerde tijd, of op basis van het belang van de rol die iemand vervult) kan iedereen aan de slag en werken aan toekomstige baten, terwijl er nu niemand direct hoeft te investeren in geld.

Dit blog is geschreven door:

Daphne van Beek

Daphne van Beek

Branding | Marketing | Country Partners

Daphne leidt de uitbreiding van het wereldwijde Semco Style netwerk naar de uithoeken van de wereld. Met haar rijke achtergrond in marketing zorgt ze voor verbinding en passende onboarding trajecten. Klik hier voor meer blogs van Daphne.

Op zoek naar meer inspiratie?

Het is onze missie om mensgerichte organisaties te bouwen. We doen dit onder andere door het aanbieden van gratis content. Bekijk hier de rest van onze blog artikelen en laat je inspireren.