E-Book: Iedereen de baas

Semco Style bij de bank

Kortgeleden verscheen van rasondernemer Allard Droste het boek Semco in de polder, waarin hij de ontwikkeling van zelfsturing in zijn bedrijf Aldowa schetst. In 10 jaar tijd groeide Aldowa van 13 mensen naar zo’n 50 medewerkers en naar 12 miljoen euro omzet in de maakindustrie (metalen gevelbekleding). Een bijzondere prestatie met een uniek sturingsmodel.

Hoe zou zo’n sturingsmodel met bijbehorende ondernemersgeest passen in een corporate omgeving? De verschillen zijn namelijk enorm. Je praat niet alleen over andere aantallen medewerkers en een andere cultuur, maar ook over een volledige hiërarchische aansturing. Met bijbehorende regels, procedures, processen en (gelaagde) structuren.

Hiervoor kunnen we kijken naar een onderdeel van de ABN AMRO bank de Commercial Clients Regio Zuid in Eindhoven. Hier worden zakelijke bancaire diensten verleend aan bedrijven in Brabant en Limburg. Met zo’n 300 medewerkers is de regiodirecteur Frans Cuppen en zijn management team al een aantal jaar bezig met principes van Braziliaanse entrepreneur Ricardo Semler.

Ricardo Semler is in de jaren 80 bekend geworden door zijn succesvolle Semco bedrijven, die allen geleid worden op basis van zelfsturing. De Semco leiderschapsstijl wordt gekenmerkt door 5 principes: vertrouwen, reduceren van controle, zelfmanagement, extreme stakeholder alignment en creatieve innovatie. In tegenstelling tot een zelfsturingsmodel als ‘Holocracy’ is de Semco Stijl niet een voorgeschreven set van regels, procedures en voorschriften voor de organisatie inrichting en aansturing, maar veel meer een bewust ontwikkelingsproces naar zelfsturing.

Innovatie bij ABN AMRO

De 5 Semco Stijl principes hebben Frans Cuppen en zijn team de mogelijkheid gegeven binnen de hiërarchische aansturing van de bank zelfsturing waar mogelijk in te richten. Zo kunnen medewerkers meedoen in MT vergaderingen (vertrouwen door transparantie). En wordt er binnen de veelheid van compliance regels ruimte gegeven aan eigen initiatieven (reduceren van controle). Daarnaast heeft het stimuleren van zelfmanagement en stakeholder alignment geleid tot een concreet resultaat op het gebied van creatieve innovatie: de Econic Hub.

 

 

Econic Hub

In een jaartijd is op de begane grond van het ABN AMRO regio kantoor in Eindhoven dit start- en scale-up innovatie centrum neergezet. Hoewel fysiek binnen de ABN AMRO organisatie, staat Econic Hub los van de bank. Momenteel zijn er 23 teams bezig met innovatieve ideeën van buiten èn van binnen de bank verder te ontwikkelen. In de komende 12 maanden zullen er meer dan 100 teams aan de slag zijn. ABN AMRO is al met 6 start-ups een samenwerking aangegaan, waaronder InvoiceSharing die het mogelijk maakt dat ABN AMRO haar klanten een simpele en betaalbare oplossing kan bieden voor de digitalisering van facturering met daarnaast waardevolle adviezen op basis van data gedreven inzichten.

Ook is er een samenwerking met Amber Mobility die de bank helpt om in 2020 klimaat neutraal te zijn. Zij doen dit door het mobiliteitsgedrag van de medewerkers van de bank te analyseren en een interne mobiliteitsservice te bieden die duurzaam en efficiënt is.

Dit initiatief voor een innovatiecentrum van Commercial Clients Zuid is naast het reguliere dagelijkse werk opgepakt en gerealiseerd. MT lid en Programma manager Econic Hub Patrick van Duijnhoven:

“De bankwereld staat voor enorme veranderingen en staat onder druk van (Europese) wet- en regelgeving. Zo komen financiële start-ups met nieuwe oplossingen op het gebied van standaard bankdiensten zoals betalingsverkeer en kredietverlening. En dat terwijl de banken aan steeds zwaarder worden eisen en regels moeten voldoen”. 

Innovatie versnellen

Door de Econic Hub wordt de innovatie kracht van binnen en van buiten de bank samengebracht. Goede nieuwe ideeën kunnen worden getoetst aan de dagelijkse realiteit van de bank, waardoor het innovatieproces robuuster en sneller gaat.

Frans Cuppen: “Voor het opzetten van Econic was er binnen deze corporate omgeving niet alleen lef nodig, maar ook heel veel doorzettingsvermogen vanwege de corporate structuur en cultuur.”

Het Semco principe van creatieve innovatie staat voor de combinatie van creativiteit en ondernemerschap. Als bankman en interne ondernemer kan Frans Cuppen zich daarom meten met Allard Droste.