E-Book: Iedereen de baas

Ricardo Semler en Dyade brengen Semco Style leiderschapsfilosofie naar het Nederlandse onderwijs

16 januari 2017, Amsterdam – Dyade en het Semco Style Institute kondigen vandaag een samenwerking aan met als doel de Semco Style leiderschapsfilosofie bekender en goed toepasbaar voor het onderwijs te maken. Semco Style leiderschap richt zich op organisaties die meer zelfsturing en zelforganisatie willen inzetten om zowel het welbevinden van de eigen medewerkers als de kwaliteit van het onderwijs nóg verder te verbeteren en te professionaliseren. Daarnaast bieden de Dyade consultants ondersteuning in het veranderproces dat moet leiden tot de realisatie van zelfsturing en organisatie in onderwijsorganisaties.

Dyade Academy start in juni met een leergang ‘Zelfsturing in het Onderwijs; Iedereen de baas’ als eerste resultaat van de samenwerking. Tijdens deze leergang leren leidinggevenden in het onderwijs onder meer hoe zij hun organisaties in beweging krijgen, mensen de ruimte te geven om tot optimale prestaties te komen en de autonomie en het welbevinden van medewerkers te vergroten. De leergang is door Dyade Academy en het Semco Style Institute samen ontwikkelt en rust op de vijf sleutelprincipes van de Semco Stijl leiderschapsfilosofie: vertrouwen, minder beheersmaatregelen, zelfsturing, extreme stakeholderafstemming en creatieve innovatie.

In het najaar van 2017 zal een verdiepend Master Programma van start gaan. Het programma duurt ongeveer 1 jaar en na het afleggen van een proeve van bekwaamheid mogen de deelnemers de titel van Certified Semco Style Consultant dragen. Daarmee zijn zij in staat om de veranderingsprocessen in onderwijsorganisaties te begeleiden. Een aantal ervaren adviseurs van Dyade wordt op dit moment opgeleid tot Certified Semco Style consultant. Daarmee kan Dyade onderwijsorganisaties ondersteunen bij het realiseren van de voordelen van zelfsturing en organisatie.

Frank Tromp, algemeen directeur van Dyade, zegt over de samenwerking: “Uit eigen ervaring weten we dat zelfsturing enorme voordelen oplevert. De Dyade Academy is een zelfsturend en zelforganiserend team. Zo worden onze de leergangen en events bedacht door de deelnemers, Dyade Academy faciliteert vervolgens met een op de behoefte afgestemd wisselend team. Samen met de kennis van democratisch, mensgericht organiseren van het Semco Style Institute kunnen we scholen goed helpen om de onderwijsresultaten te verbeteren en beter om te gaan met de vele veranderingen die op ze af komen. Nederland kent zeer succesvolle voorbeelden van zelfsturing en organisatie zoals Buurtzorg van Jos de Blok.”

Ricardo Semler, medeoprichter van het Semco Style Institute: “Nederland is een innovatief land dat open staat voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën. In het onderwijs wordt de basis gelegd voor maatschappelijke vernieuwing en daarom is het zo belangrijk dat de passie en wijsheid die mensen in het onderwijs meestal bezitten, optimaal tot zijn recht kan komen. Ik geloof dat als we slimmer organiseren rond deze mensen in plaats van rond de vele structuren en systemen die het onderwijs kent, dat niet alleen veel bevredigender werk oplevert, maar ook beter onderwijs aan de kinderen.”

Over Semco Style Institute

Semco Style Institute is in 2016 opgericht door Ricardo Semler, Arko van Brakel, Farouk el Kodady en Luuk Willems. Semco Style Institute biedt trainingsprogramma’s voor consultants, interim managers, veranderaars en ondernemers die organisaties Semco Style – mensgericht en democratisch – willen inrichten.

Over Dyade

Dyade is de grootste dienstverlener in het onderwijs en ondersteunt onderwijsinstellingen met raad en daad met de financiële en personele administratie en bij de bedrijfsvoering. Hierdoor kan de schoolleiding meer aandacht geven aan de leercultuur, aan docenten, ouders, leerlingenresultaten en leermiddelen. Dit is belangrijk voor een goede school, goede docenten en goed onderwijs. https://dyade.nl

* * *

Noot voor de redactie:

Op de foto, van links naar rechts:

Frank Tromp, algemeen directeur Dyade
Herman de Wild, directeur Dyade Academy, Onderwijsmarketing & Voordeelservice
Ricardo Semler, medeoprichter Semco Style Institute
Farouk el Kodady, medeoprichter Semco Style Institute

Voor meer informatie, hoge-resolutie beeldmateriaal of een interview met Herman de Wild of Arko van Brakel kunt u contact opnemen met:

Kim Wissink
Dyade Onderwijsmarketing
030 63 05 604
kim.wissink@dyade.nl

Arko van Brakel
Medeoprichter,  Semco Style Institute
06 50 69 54 55
arko@semcostyle.org