E-Book: Iedereen de baas

Moedige bedrijfsbesluiten nemen - zo doe je het samen

We begeven ons in economisch uitzonderlijke tijden. Wat vorige maand nog een stabiele omgeving leek, kan nu zomaar ineens op losse schroeven staan. Er ontstaan onzekere tijden en situaties die soms om ingrijpende besluiten vragen. Maar hoe ga je hier nu mee om en hoe zorg je ervoor dat deze besluiten door iedereen gedragen worden?

Op momenten dat er ingrijpende beslissingen moeten worden gemaakt, kun je op twee manieren acteren; je kunt de beslissing voor mensen nemen, of je kunt de beslissing mét mensen nemen.

Beslissingen die je met elkaar neemt, zullen automatisch meer sympathie oproepen en door iedereen gedragen worden. Een moeilijk gesprek met elkaar aan gaan is in deze tijden makkelijker, je hoeft mensen namelijk niet uit te leggen dat het bedrijf op dit moment in zwaar weer verkeert. Maar om beslissingen met elkaar te nemen, is het wel essentieel om allemaal vanuit dezelfde feiten te denken en dezelfde kennis te hebben.

Hiervoor zijn de volgende twee zaken belangrijk:

Cijfers transparant maken

Zonder transparantie is er geen basis voor je medewerkers om eventuele beslissingen op te baseren. Het is daarom van groot belang om je medewerkers inzicht te geven in de huidige financiële situatie.

Cijfers begrijpelijk maken

Cijfers transparant maken is één ding, maar belangrijker nog is: maak het niet te moeilijk. Hou het simpel en overzichtelijk. Zorg dat je de belangrijkste cijfers laat zien die voor iedereen begrijpelijk zijn, zonder dat je medewerkers zich door ellelange spreadsheets heen moeten worstelen of een spoedcursus financiën moeten volgen.

Vervolgstappen

Als iedereen op dezelfde golflengte zit, is het vervolgens belangrijk de rekensom te laten zien (of met elkaar te bepalen) die duidelijk maakt welke bezuinigingen er de komende tijd doorgevoerd moeten worden. Uiteraard is de eerste stap om inzichtelijk te maken welke bezuinigingen er wellicht al gedaan zijn of kunnen worden en voor welke regelingen jullie in aanmerking komen (denk aak werktijdverkorting, kredietversoepelingen en belasting uitstel).

En nu;

  • de cijfers inzichtelijk zijn
  • de bezuinigingen die er vanuit het bedrijfsoogpunt gedaan worden besproken zijn
  • en de regelingen vanuit de overheid helder zijn

is het tijd om de vraag bij je medewerkers neer te leggen:
Wat zijn jullie bereid om te doen? Willen jullie ook een bijdrage leveren zodat we de eerste kritieke fase doorkomen, zodat we deze situatie overleven en/of zodat we in ieder geval iedereen nog een deel van iedereen zijn/haar salaris kunnen betalen?

Case: Semco in de Braziliaanse crisis

Toen Brazilië in 1990 in een zware economische crisis belandde, gingen veel bedrijven failliet. Werknemers van Semco leverden vrijwillig collectief gemiddeld 20% van het salaris in en managementsalarissen daalden met 40%. Daarvoor in de plaats kreeg men wel een verhoging van het aandeel in de winst en kregen medewerkers het recht om overige uitgaven goed te keuren. Naast het vrijwillig verlagen van salarissen, werden de werknemers aangemoedigd om meerdere rollen op zich te nemen. Door het uitvoeren van meerdere rollen tijdens de crisis, kregen mensen meer kennis van de gehele operatie en kwamen er meer suggesties voor bedrijfsverbeteringen. Hervormingen in die tijd leidden tot een vermindering van 65% in voorraad, een duidelijke verkorting van de productlevertijden en een productdefectpercentage dat daalde tot minder dan 1%. Naarmate het bedrijfsklimaat verbeterde, verbeterden Semco’s inkomsten en winstgevendheid drastisch.

Blijven bouwen aan een solide basis

We leven momenteel in economisch onzekere tijden. Door transparant te blijven en je medewerkers te betrekken, zul je zien dat het vertrouwen groeit en daarmee ook het commitment om er met elkaar de schouders onder te zetten. Dat zijn ook de momenten waarop de banden sterker worden en de beste nieuwe ideeën ontstaan. Eigenlijk bevinden we ons daarmee dus in een situatie waarin we weer een mooie, nieuwe en solide basis met elkaar kunnen (uit)bouwen. En zo draaien uitdagingen, zoals altijd, ook weer uit op nieuwe kansen.

Dit blog is geschreven door:

Daphne van Beek

Daphne van Beek

Branding | Marketing | Country Partners

Daphne leidt de uitbreiding van het wereldwijde Semco Style netwerk naar de uithoeken van de wereld. Met haar rijke achtergrond in marketing zorgt ze voor verbinding en passende onboarding trajecten. Klik hier voor meer blogs van Daphne.

Op zoek naar meer inspiratie?

Het is onze missie om mensgerichte organisaties te bouwen. We doen dit onder andere door het aanbieden van gratis content. Bekijk hier de rest van onze blog artikelen en laat je inspireren.